anlæg_lille1
byg_lille2
Anlægsstruktør er en ungdomsuddannelse med mange jobmuligheder.

Anlægsstruktøren har et varieret udendørs arbejde og arbejder med at etablere fortove, pladser og cykelstianlæg, betonbelægninger, bygger veje og jernbaner, samt udfører alt arbejde med etablering af kloak og forsyningsledninger. Til brug for anlægsarbejde bruges store og små gravemaskiner, dozere, rendegravere og andre maskiner.

Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job og skabe dig en karriere i en privat eller offentlig entreprenørvirksomhed. Du vil også have gode faglige forudsætninger for at starte egen virksomhed. Som udlært anlægsstruktør kan du også vælge at læse videre til eksempelvis Byggetekniker, Kort- og landmålingstekniker og bygningskonstruktør.

Uddannelsen henvender sig til dig, der kan lide at arbejde udendørs, og som har lyst og evnen til at få overblik over eget og andres arbejdsområder og planlægge derefter. Du skal kunne samarbejde men i lige så høj grad kunne arbejde selvstændigt.

Anlægsstruktøren er ofte den faglige medarbejder, der som den første starter på en byggeplads. Derfor skal du have blik for, hvorledes andre fag og faggrupper vil indrette sig senere hen.
Bygningssstruktør er en ungdomsuddannelse med mange jobmuligheder.

Bygningsstruktøren har et varieret arbejde med skiftende arbejdssteder og med afvekslende, spændende opgaver.
En bygningsstruktør er blandt andet med til at bygge boliger, fabrikker, skoler, havne, broer og tunneller.
Du skal være indstillet på at arbejde i højden, idet du som bygningsstruktør nogle gange kommer til at arbejde i højder på over 3 meter.
Der vil blive brug for endnu flere veluddannede unge - også til nye opgaver og projekter, hvor det er vigtigt at kunne arbejde kvalificeret med mange forskellige materialer. Og det er netop det, bygningsstruktøruddannelsen kan: At give dig som ung en meget alsidig uddannelse, hvor du lærer at arbejde med både beton, træ, stål, glas, jern og plast.

Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job og skabe dig en karriere i en privat eller offentlig entreprenørvirksomhed. Du vil også have gode faglige forudsætninger til at starte egen virksomhed. Som udlært bygningsstruktør kan du også vælge at læse videre til eksempelvis Byggetekniker, Kort- og landmålingstekniker og bygningskonstruktør.

UDDANNELSEN TIL ANLÆGSSTRUKTØR

Varighed: Uddannelsen til anlægsstruktør varer fra 4 år til 4 år og 6 mdr. inkl. grundforløb.

Yderlig information: www.ug.dk

Afsluttende hovedforløbsskole: AMU Nordjylland, Mercantec, Aarhus Tech, Learnmark Horsens, AMU Vest, EUC Syd Haderslev, AMU Fyn, EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland, CELF, Københavns Tekniske Skole Glostrup.

Forpraktik: Ja

Videreuddannelse: Med et svendebrev har du adgang til uddannelserne, Byggetekniker, Kort- og landmålingstekniker, Bygningskonstruktør. Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i forbindelse med din erhvervsuddannelse, har du adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne eller til gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre videregående uddannelser.

UDDANNELSEN TIL BYGNINGSSTRUKTØR

Varighed: Uddannelsen til bygningssstruktør varer fra 4 år til 4 år og 6 mdr. inkl. grundforløb.

Yderlig information: www.ug.dk

Afsluttende hovedforløbsskole: AMU Nordjylland, Mercantec, Aarhus Tech, Learnmark Horsens, AMU Vest, EUC Syd Haderslev, AMU Fyn, EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland, CELF, Københavns Tekniske Skole Glostrup.

Forpraktik: Ja

Videreuddannelse: Med et svendebrev har du adgang til uddannelserne, Byggetekniker, Kort- og landmålingstekniker, Bygningskonstruktør. Hvis du har gennemført en EUX som påbygning i forbindelse med din erhvervsuddannelse, har du adgang til ingeniør- og arkitektuddannelserne eller til gymnasiale suppleringsfag rettet mod andre videregående uddannelser.